กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
ธันวาคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยวิถีพุทธ (กรณีประยุกต์ใช้สมาธิบำบัด SKT ๑-๙) ในการเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับภาคีสุขภาพภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี 2560 03 ธ.ค. 2559-05 ธ.ค. 2559 23.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0510-6016
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 92 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0674360
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง การพัฒนาทักษะของพยาบาล อสม. ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยในการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 07 ธ.ค. 2559-09 ธ.ค. 2559 21.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-121-0000-6010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0826136235
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสร้างผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เป็นสากลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ 07 ธ.ค. 2559-09 ธ.ค. 2559 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-136-0000-6018
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสงบระดับปานกลาง (Care of Patient under Moderate Sedation) รุ่นที่ 1 07 ธันวาคม 2559 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-6027
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสงบระดับปานกลาง (Care of Patient under Moderate Sedation) รุ่นที่ 2 07 ธันวาคม 2559 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-6028
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 สำนักการพยาบาล ประชุมวิชาการพยาบาลจุกษุ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 08 ธ.ค. 2559-09 ธ.ค. 2559 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-6042
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง (KCMH Preceptorship Course) 08 ธ.ค. 2559-09 ธ.ค. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-6046
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การพัฒนาทักษะการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 08 ธ.ค. 2559-09 ธ.ค. 2559 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0629-6028
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การพัฒนาศักยภาพาพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้าน 08 ธ.ค. 2559-21 เม.ย. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-6033
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย Comprehensive and Continuing care for Cardiovascular - Thoracic Nursing 2016 11 ธ.ค. 2559-12 ธ.ค. 2559 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0410-6003
ที่อยู่ : 39 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5919794
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ฟื้นฟูความรู้หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป เพื่อการบริหารจัดการงานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้าน 13 ธ.ค. 2559-14 ธ.ค. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0636-6034
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบบูรณาการด้วย Simulation รุ่นที่ 2 14 ธ.ค. 2559-16 ธ.ค. 2559 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6076
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง (KCMH Preceptorship Course) 15 ธ.ค. 2559-16 ธ.ค. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-6047
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น การสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ : จากพี่ถึงน้อง ผด.-วพบ.ขอนแก่น 15 ธ.ค. 2559-16 ธ.ค. 2559 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0504-6015
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-423210 และ 0844281974
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการพัฒนาจิตวิญญาณให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองจนถึงระยะท้ายของชีวิตที่บ้าน วันที่ 15 - 16, 19 - 21 ธันวาคม 2559 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0636-6035
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี Case Based Approach to Practical Nephrology for Non - Nephrologists 16 ธันวาคม 2559 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0615-6033
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 21 17 ธ.ค. 2559-18 ธ.ค. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6044
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษารายบุคคล Satir model เพื่อสร้างพลังและความสุขในการใช้ชีวิตคู่และดูแลความสัมพันธ์ สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข 19 ธ.ค. 2559-22 ธ.ค. 2559 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-6059
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 19 ธ.ค. 2559-23 ธ.ค. 2559 25.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-6087
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การนิเทศทางการพยาบาลแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 20 ธ.ค. 2559-21 ธ.ค. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-140-0000-6059
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 สภาการพยาบาล กลไกจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล : บทบาทพยาบาลวิชาชีพกรรมการจริยธรรม และผู้บริหารทางการพยาบาล (ครั้งที่ 4 : จังหวัดขอนแก่น) 21 ธ.ค. 2559-22 ธ.ค. 2559 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-6033
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการพัฒนาจิตวิญญาณให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองจนถึงระยะท้ายของชีวิตที่บ้าน รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23, 16- 28 ธันวาคม 2559 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0636-6036
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เชื้อดื้อยา...ปัญหาของใคร (เสวนา) 26 ธันวาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มกราคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการพัฒนาจิตวิญญาณให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองจนถึงระยะท้ายของชีวิตที่บ้าน รุ่นที่ 3 วันที่ 5 - 6, 9 - 11 มกราคม 2560 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0636-6037
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ การอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 5 ระยะที่ 1 ) วันที่ 9 - 20 มกราคม 2560 ระยะที่ 2) วันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ระยะที่ 3) วันที่ 6- 17กุมภาพันธ์ 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-002-0000-6061
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ การปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ 09 ม.ค. 2560-03 ก.พ. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-116-0000-6011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 024752614
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย 09 มกราคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6060
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 09 ม.ค. 2560-02 ก.พ. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-6053
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตีย์ 09 ม.ค. 2560-13 ม.ค. 2560 25.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6080
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง 10 ม.ค. 2560-13 ม.ค. 2560 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-6051
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาลและการจัดการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิและการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้าน ในรูปแบบ Home Ward เพื่อร่วมจัดการพยาบาลในทีมพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้าน 16 ม.ค. 2560-20 ม.ค. 2560 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0636-6038
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ 17 ม.ค. 2560-20 ม.ค. 2560 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-6014
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล 20 มกราคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6056
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การดูแลต่อเนื่อง ... เรื่องของใคร (เสวนา) 23 มกราคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular) 24 ม.ค. 2560-27 ม.ค. 2560 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-6032
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน ตามแนวทางของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 25 ม.ค. 2560-27 ม.ค. 2560 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-104-0000-6025
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย 06 กุมภาพันธ์ 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6061
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การใช้อุปกรณ์บำบัดขยายปอดในเด็ก 27 กุมภาพันธ์ 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6007
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนวคิดที่สำคัญทางสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ ครั้งที่ 5 การพยาบาลทางสูติ-นรีเวช : ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 09 มี.ค. 2560-10 มี.ค. 2560 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-105-0000-6036
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย 09 มีนาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6062
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล 20 มีนาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6057
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตีย์ 20 มี.ค. 2560-24 มี.ค. 2560 25.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6081
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลุมพรางทางการพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่รุนแรง 27 มีนาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6008
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เมษายน 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การดูแลผู้ป่วย Sepsis ในบทบาทของพยาบาล (เสวนา) 24 เมษายน 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ 25 เม.ย. 2560-28 เม.ย. 2560 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-6015
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตในเด็ก 28 เมษายน 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6128
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤษภาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง Acute kidney disease (เสวนา) 22 พฤษภาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มิถุนายน 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 4 วันที่ 5 - 9, และ 12 - 16 มิถุนายน 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-104-0000-6023
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง 06 มิ.ย. 2560-09 มิ.ย. 2560 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-6052
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตีย์ 12 มิ.ย. 2560-16 มิ.ย. 2560 25.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6082
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ 13 มิ.ย. 2560-16 มิ.ย. 2560 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-6016
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล 20 มิถุนายน 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6058
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หนทางสู่ความสำเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (เสวนา) 26 มิถุนายน 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6011
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กรกฏาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล 20 กรกฏาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6059
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การดูแลสตรีวัยทอง 24 กรกฏาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ Apply research to nursing 28 สิงหาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6013
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก 25 กันยายน 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)