กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
พฤศจิกายน 2558
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง การรังสรรค์วัฒนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล (Creating a Culture of Excellence in Nursing Care) 30 พ.ย. 2558-02 ธ.ค. 2558 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-101-0000-5662
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค (NP) 30 พ.ย. 2558-04 ธ.ค. 2558 31.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-5060
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลทารกและเด็กป่วยภาวะวิกฤต 30 พ.ย. 2558-23 ธ.ค. 2558 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-105-0000-5036
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 30 พ.ย. 2558-04 ธ.ค. 2558 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-143-0000-5009
ที่อยู่ : 224 ถนนพลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0815935727
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Nursing Challenge of Wound and Skin Care for the Future 30 พ.ย. 2558-01 ธ.ค. 2558 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-5178
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปัญหาเท้าในผู้เป็นเบาหวาน : การป้องกันและการดูแล 30 พ.ย. 2558-02 ธ.ค. 2558 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5171
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Practical Management in Obstetrics Emergencies (PMOE) 30 พ.ย. 2558-01 ธ.ค. 2558 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5172
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจและตรวจภูมิต้านทาน และจัดการกับกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) 30 พ.ย. 2558-03 ธ.ค. 2558 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-5037
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 พฤศจิกายน 2558 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-211-0000-5023
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812716577
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน 30 พ.ย. 2558-04 ธ.ค. 2558 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0616-5036
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลราชุยุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-321826
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2558
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ บทบาทของพยาบาลกับการจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพ 01 ธ.ค. 2558-02 ธ.ค. 2558 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0617-5018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมืมอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0880813781
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 5 01 ธ.ค. 2558-16 ธ.ค. 2558 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0656-5018
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5399-9206
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ส่งเสริมพัฒนาการอย่างไร ให้เด็กไทยเก่งรอบด้าน 02 ธันวาคม 2558 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-117-0000-5014
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0864057029
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 11 02 ธ.ค. 2558-04 ธ.ค. 2558 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-5034
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สถาบันโรคทรวงอก การอ่านภาพรังสีทรวงอกที่จำเป็นสำหรับพยาบาล 02 ธ.ค. 2558-03 ธ.ค. 2558 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0630-5016
ที่อยู่ : สถาบันโรคทรวงอก
เบอร์โทรศัพท์ : 025803423
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โครงการพัฒนาระบบการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBP) 02 ธ.ค. 2558-04 ธ.ค. 2558 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0654-5006
ที่อยู่ : 88/26 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025915455 ต่อ 6733
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 03 ธ.ค. 2558-04 ธ.ค. 2558 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-5063
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน รุ่นที่ 1 03 ธันวาคม 2558 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-5106
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2015 Update AHA Guideline for CPR 03 ธันวาคม 2558 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-5113
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 03 ธ.ค. 2558-04 ธ.ค. 2558 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0617-5019
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมืมอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0880813781
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 03 ธันวาคม 2558 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5041
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 08 ธันวาคม 2558 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-104-0000-5027
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 08 ธ.ค. 2558-09 ธ.ค. 2558 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0629-5043
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โครงการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย (Routine to Research) 08 ธ.ค. 2558-09 ธ.ค. 2558 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0645-5006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 สภาการพยาบาล การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 09 ธ.ค. 2558-10 ธ.ค. 2558 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-001-0000-5030
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 09 ธันวาคม 2558 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-104-0000-5028
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คิดใหม่เรื่องโปรตีน "เพื่อโภชนาการที่ดีในอนาคตของเด็กไทย" 09 ธันวาคม 2558 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0601-5067
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898454422
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Update Symposium in Renal Diseases & Biotechnology for Blood Purification Program 2015 10 ธ.ค. 2558-12 ธ.ค. 2558 23.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-5108
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลอาสาสาธารณภัยทางทะเล 14 ธ.ค. 2558-15 ธ.ค. 2558 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-002-0000-5053
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Issues and Trends Update in Infection Control Practices 14 ธ.ค. 2558-16 ธ.ค. 2558 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-5064
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2 14 ธ.ค. 2558-18 ธ.ค. 2558 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-5098
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 11 14 ธ.ค. 2558-18 ธ.ค. 2558 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-5038
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) วันที่ 14 - 15 และ 24 ธันวาคม 2558 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-5008
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 14 ธ.ค. 2558-15 ธ.ค. 2558 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5145
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (หลักสูตร 10 วัน) ทฤษฎี วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 ปฏิบัติ วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2558 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5180
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Practical approaches for neonatal problems 14 ธ.ค. 2558-16 ธ.ค. 2558 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-5109
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Basic critical and emergency care nursing (Basic CCN) 14 ธ.ค. 2558-18 ธ.ค. 2558 30.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-203-0000-5041
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา การศึกษาความต้องการ การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วย ของสถาบันประสาท 14 ธันวาคม 2558 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-206-0000-5036
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02 3547075 ต่อ 2336 , 2340
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา การอบรมฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลจิตเวช 14 ธ.ค. 2558-18 ธ.ค. 2558 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0622-5025
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 025287800 ต่อ 57126
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 4 14 ธ.ค. 2558-18 ธ.ค. 2558 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5027
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิค การแพทย์ 14 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5040
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ 14 ธ.ค. 2558-15 ธ.ค. 2558 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-5021
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาการเด็กไทย...ไร้รอยต่อ 14 ธันวาคม 2558 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต 14 ธ.ค. 2558-16 ธ.ค. 2558 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0648-5006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ 15 ธ.ค. 2558-18 ธ.ค. 2558 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-5026
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา การศึกษาความต้องการ การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วย ของสถาบันประสาท 15 ธันวาคม 2558 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-206-0000-5037
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02 3547075 ต่อ 2336 , 2340
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย DSPM 15 ธันวาคม 2558 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0505-5007
ที่อยู่ : 99 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 032-344955
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (5 วัน) 16 ธ.ค. 2558-20 ธ.ค. 2558 30.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-5065
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โครงการเสริมทักษะ Counselling ในยุคเริ่มยาต้านไวรัสที่ทุกระดับ CD4 รุ่นที่ 12 16 ธ.ค. 2558-18 ธ.ค. 2558 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-112-0000-5032
ที่อยู่ : 1873 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564092-9 ต่อ 414
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร Update COPD & ACOS Management ; GOLD Guildline 2015 16 ธันวาคม 2558 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0611-5016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5699-118
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 โรงพยาบาลตากสิน การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ : Antepartum and intrapartum electronic fatal monitoring 16 ธันวาคม 2558 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0657-5001
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) วันที่ 17 - 18 ธันวาคม และ24 ธันวาคม 2558 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-5009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประชุมประจำปี 2558 หัวข้อ Multidisciplinary care team for diabetes 17 ธ.ค. 2558-18 ธ.ค. 2558 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0409-5004
ที่อยู่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 17 ธันวาคม 2558 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0607-5028
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 6 17 ธ.ค. 2558-30 ธ.ค. 2558 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0656-5017
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5399-9206
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 โรงพยาบาลตากสิน การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ : Antepartum and intrapartum electronic fatal monitoring 17 ธันวาคม 2558 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0657-5002
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 18 ธ.ค. 2558-20 ธ.ค. 2558 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-5066
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช อบรมระยะสั้น การพยาบาลจักษุวิทยา (หลักสูตร 10 วัน) ทฤษฎี วันที่ 18 - 22 มกราคม 2559 ปฏิบัติ วันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5179
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี Everything you should know about nutrition management in everyday clinical practice 18 ธันวาคม 2558 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0615-5045
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พลังพยาบาลไทย ห่วงใยสุขภาพประชาชนคนเมือง 19 ธ.ค. 2558-20 ธ.ค. 2558 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-113-0000-5016
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 022416515
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง "Advanced Cardiac Life Support : ACLS 19 ธ.ค. 2558-20 ธ.ค. 2558 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-4037
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเรียนรู้ภายใต้ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2 21 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 23.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-100-0000-5033
ที่อยู่ : 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7466-80 ต่อ 1303-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง การก้าวสู่...องค์กรพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง (Nursing step into a High Performance Organization) 21 ธ.ค. 2558-22 ธ.ค. 2558 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-200-0000-5189
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง From Inspiration to Innovations : The Art & Science of Nursing 21 ธ.ค. 2558-22 ธ.ค. 2558 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-203-0000-5043
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษา Satir model ขั้นสูง เพื่อสร้างพลังและความสุขในการใช้ชีวิตครอบครัวและดูแลความสัมพันธ์ สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 21 ธ.ค. 2558-24 ธ.ค. 2558 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-5038
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา การฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรทีม MCATT ในการดำเนินงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต 21 ธ.ค. 2558-22 ธ.ค. 2558 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0622-5026
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 025287800 ต่อ 57126
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
57 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย วันที่ 21 และ23 ธันวาคม 2558 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0631-5010
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 089 2058970
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
58 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย DSPM 22 ธันวาคม 2558 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0505-5008
ที่อยู่ : 99 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 032-344955
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
59 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โครงการเสริมทักษะ Counselling ในยุคเริ่มยาต้านไวรัสที่ทุกระดับ CD4 รุ่นที่ 13 23 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-112-0000-5033
ที่อยู่ : 1873 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564092-9 ต่อ 414
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
60 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยา สารเคมี และพิษจากธรรมชาติ 24 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-101-0000-5654
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
61 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม R2R สู่การพัฒนาคุณภาพการบริการ 24 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-123-0000-5017
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-711-411
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
62 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 24 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5146
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
63 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน รุ่นที่ 2 24 ธันวาคม 2558 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-5107
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
64 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 24 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0631-5011
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 089 2058970
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
65 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ Electrolyte imbalance 28 ธันวาคม 2558 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5011
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
66 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 29 ธันวาคม 2558 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-5190
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มกราคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 7 04 ม.ค. 2559-15 ม.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0656-5018
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5399-9206
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 2 04 ม.ค. 2559-29 ม.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-5020
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 2 05 ม.ค. 2559-08 ม.ค. 2559 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-5039
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุขเครือข่าย สำนักอนามัย 06 ม.ค. 2559-07 ม.ค. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-5022
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 07 ม.ค. 2559-29 ม.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-124-0000-5013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0854431641
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก สำหรับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์(Clinical Application in Simulation Education (SiTEC-CASE) for SiPH) 07 ม.ค. 2559-08 ม.ค. 2559 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5158
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ การปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ 11 ม.ค. 2559-05 ก.พ. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-116-0000-5010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 024752614
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยา สารเคมี และพิษจากธรรมชาติ 14 ม.ค. 2559-15 ม.ค. 2559 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-101-0000-5655
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 50 ปี ประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาล 15 มกราคม 2559 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-5055
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี "Pre and Post HIV Test Counseling" 18 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5038
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 สถาบันโรคทรวงอก การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 18 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0630-5015
ที่อยู่ : สถาบันโรคทรวงอก
เบอร์โทรศัพท์ : 025803423
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ 19 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-5027
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น Trauma Care Today 20 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-5066
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 เรื่อง Hot topics in Pediatric Nutrition 2016 21 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-101-0000-5660
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 21 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-5186
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Infusion Nursing Care : Time to Celebrate 25 ม.ค. 2559-26 ม.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-5661
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 25 ม.ค. 2559-29 ม.ค. 2559 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-106-0000-5012
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 21802 , 21800
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มาตรฐานบริการสุขภาพสากล บทบาทและกระบวนการที่สำคัญสำหรับบุคลากรระดับหัวหน้าพยาบาล 25 ม.ค. 2559-26 ม.ค. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-110-0000-5020
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 1489
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ ทฤษฎี วันที่ 25-29 มกราคม 2559 ปฏิบัติ วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5188
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 25 มกราคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 3 01 ก.พ. 2559-26 ก.พ. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-5021
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช SiTEC Team Support 03 ก.พ. 2559-05 ก.พ. 2558 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5116
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยา สารเคมี และพิษจากธรรมชาติ 04 ก.พ. 2559-05 ก.พ. 2559 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-101-0000-5656
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Dialysis Review for Nurses 2016 04 ก.พ. 2559-06 ก.พ. 2559 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-5004
ที่อยู่ : ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2239640, 081-9234584
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการเจาะคอและใส่ท่อหลอดลมถาวร 05 กุมภาพันธ์ 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-5011
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Practical Management in Obstetrics Emergencies (PMOE) 15 ก.พ. 2559-16 ก.พ. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5173
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1-02-000-0625-5037 17 ก.พ. 2559-19 ก.พ. 2559 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-5037
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ การดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า : ประเด็นท้าทายสำหรับพยาบาล 18 ก.พ. 2559-19 ก.พ. 2559 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0401-5001
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 22 กุมภาพันธ์ 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5013
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 4 29 ก.พ. 2559-25 มี.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-5022
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ การปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ 07 มี.ค. 2559-01 เม.ย. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-116-0000-5011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 024752614
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี "Pre and Post HIV Test Counseling" 21 มี.ค. 2559-25 มี.ค. 2559 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5044
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี Palliative Care in Cancer Patient : Symptom Management 25 มีนาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-5012
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม 28 มีนาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เมษายน 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตในเด็ก (Workshop on Continuous Renal Replacement Therapy in Children) 08 เมษายน 2559 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5160
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Practical Management in Obstetrics Emergencies (PMOE) 25 เม.ย. 2559-26 เม.ย. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5174
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดภาวะช็อคจากการสูญเสียเลือด 25 เมษายน 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5015
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ 26 เม.ย. 2559-29 เม.ย. 2559 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-5028
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤษภาคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน(6 สัปดาห์) 02 พ.ค. 2559-08 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5182
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง (8สัปดาห์) 02 พ.ค. 2559-05 ส.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5183
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 5 02 พ.ค. 2559-27 พ.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-5023
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 23 พฤษภาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (Emergency Management : Update) 27 พฤษภาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-5013
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มิถุนายน 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี "Pre and Post HIV Test Counseling" 06 มิ.ย. 2559-10 มิ.ย. 2559 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5045
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 6 06 มิ.ย. 2559-01 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-5024
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 3 07 มิ.ย. 2559-10 มิ.ย. 2559 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-5040
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ 14 มิ.ย. 2559-17 มิ.ย. 2559 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-5029
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การแพทย์ทางเลือกกับการพยาบาลแบบองค์รวม 27 มิถุนายน 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กรกฏาคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี "Pre and Post HIV Test Counseling" 04 ก.ค. 2559-08 ก.ค. 2559 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5046
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 7 04 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-5025
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การวิเคราะห์ค่าก๊าซในเลือดสำหรับพยาบาล 25 กรกฏาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา, ศัลยกรรม, เคมีบำบัด (Journal club and Research conference) 27 กรกฏาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-5014
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การประเมินผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นสำหรับพยาบาล 22 สิงหาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5019
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมการป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี 24 ส.ค. 2559-26 ส.ค. 2559 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5039
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ 26 กันยายน 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5020
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)