slot gacor hari inislot gacor terbaruslot gacor terbaik dan terpercayaslot demo gratisslot gacor terbaruslot demoslot gacor terbaruslot gacorslot gacor terbaruslot gacor gampang menangslot demo gratis
 กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

บทความวิชาการออนไลน์ฟรี
ขณะนี้มีพยาบาลกำลังทำข้อสอบ
(Test Online) อยู่: 10 ท่าน
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาล ยินดีต้อนรับ


ด้วยสภาการพยาบาล ได้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลของสภาการพยาบาล เพื่อให้การบริหารจัดการ และการบริการแก่สมาชิกมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ในปี 2562 เป็นต้นมา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการให้ สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ที่สภาการพยาบาลรับรอง ให้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ยื่นขอรับรองโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และบันทึกหน่วยคะแนนให้กับสมาชิกที่เข้ารับการอบรม ได้ตรวจสอบหน่วยคะแนนให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จึงต้องมีการปรับย้ายฐานข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้
    • 1. สำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ในการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่ผ่านการรับรอง
    • 2. การตรวจสอบหน่วยคะแนนของสมาชิก จากเดิม เว็บไซต์ www.cnethai.org Login: เลขที่สมาชิก Password: เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก เป็น เว็บไซต์ www.tnmc.or.th (เว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก) https://services.tnmc.or.th/
  • การตรวจสอบหน่วยคะแนนของสมาชิก