การบำบัดทดแทนไต ชื่อบทความวิชาการ การบำบัดทดแทนไต
บรรณาธิการ ศิริอร สินธุ
เล่มที่ 28
ปี 2023
ค่าลงทะเบียน 500 บาท
วันที่วางจำหน่าย 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2566