การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัด ชื่อบทความวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัด
บรรณาธิการ ศิริอร สินธุ
เล่มที่ 29
ปี 2023
ค่าลงทะเบียน 500 บาท
วันที่วางจำหน่าย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566